• TIN TỨC TUYỂN DỤNG

  • KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG

Mã vị tríNgày đăng

Kết quả PV vị trí "Nhân viên tiếng Anh phòng Mua hàng" ngày 03/07/2018

PU - 1806

11/07/2018

Kết quả PV vị trí "Nhân viên tiếng Nhật phòng Thiết kế sản phẩm" ngày 02/07/2018

PD2 - 2006

11/07/2018

Kết quả PV vị trí "Nhân viên phòng Kế hoạch" ngày 02/07/2018

PC - 2805

11/07/2018

Kết quả PV vị trí "Nhân viên tiếng Anh phòng Thiết kế sản phẩm" ngày 26/06/2018

PD1 - 2104

11/07/2018

Kết quả PV vị trí "Nhân viên Xuất nhập khẩu" ngày 29/06/2018

LG - 2506

11/07/2018

Kết quả PV vị trí "Trương ca sản xuất" ngày 29/06/2018

MA3 - 1705

11/07/2018

Kết quả PV vị trí "Nhân viên tiếng Nhật phòng Kỹ thuật" ngày 27/06/2018

PE - 1206

11/07/2018

Kết quả PV vị trí "Kỹ sư Hóa phòng Kỹ thuật sản xuất" ngày 27/06/2018

PE - 1206

11/07/2018

Kết quả PV vị trí "Phiên dịch tiếng Nhật phòng quản lý thiết bị" ngày 27/06/2018

FEC - 1206

11/07/2018

Kết quả PV vị trí "Kỹ sư điện - tự động hóa phòng quản lý thiết bị" ngày 27-06-2018

FE - 2105

06/07/2018

Kết quả PV vị trí "Nhân viên tiếng Nhật phòng Mua hàng" ngày 21/06/2018

EPU - 0806

04/07/2018

Kết quả PV vị trí "Nhân viên tiếng Nhật phòng Kỹ thuật" ngày 20/06/2018

PE - 1806

04/07/2018

Kết quả PV vị trí "Kỹ sư hóa học, điện tử, cơ khí phòng Kỹ thuật" ngày 20/06/2018

PE - 1806

04/07/2018

Kết quả PV vị trí "Biên phiên dịch tiếng Nhật ban phòng chống cháy nổ" ngày 20/06/2018

GDO - 0803

04/07/2018

Kết quả PV vị trí "Phiên dịch tiếng Hàn" ngày 19/06/2018

FPC - 3105

25/06/2018

Kết quả PV vị trí "Nhân viên tiếng Anh phòng Sale" ngày 19/06/2018

SL - 3105

25/06/2018

Developed by JoomVision.com
Designed & Powered by somotWEB