• TIN TỨC TUYỂN DỤNG

  • KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG

Mã vị tríNgày đăng

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ KỸ SƯ TIẾNG ANH PHÒNG THIẾT KẾ SẢN XUẤT

PD1-181212

14/12/2018

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ KỸ SƯ TIẾNG NHẬT PHÒNG THIẾT KẾ SẢN XUẤT

PD2-181213

14/12/2018

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ NHÂN VIÊN TIẾNG ANH PHÒNG THIẾT KẾ SẢN XUẤT (NỮ)

F-PD1-181211

14/12/2018

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ NHÂN VIÊN TIẾNG ANH PHÒNG THIẾT KẾ SẢN XUẤT

PD1

14/12/2018

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ NHÂN VIÊN PHÒNG KINH DOANH

SL-181205

14/12/2018

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ KỸ SƯ HÓA PHÒNG KỸ THUẬT SẢN XUẤT

PE1-181203

14/12/2018

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ TRƯỞNG CA QUẢN LÝ SẢN XUẤT NHÀ MÁY PCB

MA-181203

14/12/2018

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT PHÒNG CHẾ TẠO FPC

FPC-181122

28/11/2018

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ PHÒNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT

E-PC-181122

28/11/2018

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ KỸ SƯ PHÒNG CAM

PD3-181120

28/11/2018

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ NHÂN VIÊN TIẾNG NHẬT PHÒNG KỸ THUẬT SẢN XUẤT 5

PE5-181119

28/11/2018

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT PHÒNG CHẾ TẠO FPC

FPC-181511

16/11/2018

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ NHÂN VIÊN TIẾNG NHẬT PHÒNG CHẾ TẠO EMS

EMA-181511

16/11/2018

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ KỸ SƯ TIẾNG NHẬT PHÒNG THIẾT KẾ SẢN XUẤT 1

PD1-181115

16/11/2018

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ KỸ SƯ PHÒNG CÔNG CỤ CAM

PD3-181114

16/11/2018

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ NỮ NHÂN VIÊN TIẾNG ANG PHÒNG KỸ THUẬT SẢN XUẤT

PD1-181113

16/11/2018

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ NHÂN VIÊN PHÒNG KINH DOANH

SL-181112

16/11/2018

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ NHÂN VIÊN TIẾNG HÀN PHÒNG THIẾT KẾ SẢN XUẤT 1

PD1-1811109

16/11/2018

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ NHÂN VIÊN TIẾNG NHẬT PHÒNG MUA HÀNG

PU-181108

16/11/2018

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ NỮ PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT PHÒNG THIẾT KẾ SẢN XUẤT 1

PD1-181106

16/11/2018

Developed by JoomVision.com
Designed & Powered by somotWEB