• TIN TỨC TUYỂN DỤNG

  • KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG

Mã vị tríNgày đăng

Kết quả PV vị trí "Nhân viên tiếng Nhật phòng Sale" ngày 09/02/2018

SL-1701 

21/02/2018

Kết quả PV vị trí "Kỹ sư cơ điện trong sản xuất" ngày 07/02/2018

FE-1710

21/02/2018

Kết quả PV vị trí "Nhân viên Tiếng Trung phòng mua hàng" ngày 07/02/2018

PU-1701

21/02/2018

Kết quả PV vị trí "Nhân viên Tiếng Hàn" ngày 02/02/2018

GDO-1712

10/02/2018

Kết quả PV vị trí "Kỹ sư cơ điện phòng xử lý nước thải" ngày 01/02/2018

EC-1712

07/02/2018

Kết quả PV vị trí "Kỹ sư cơ điện" ngày 29/01/2018

CT-1710

06/02/2018

Kết quả PV vị trí "Biên phiên dịch tiếng Nhật phòng kỹ thuật" ngày 24/01/2018

CS3,PE3-1701

31/01/2018

Kết quả PV vị trí "Nhân viên Tiếng Anh phòng Sale" ngày 23/01/2018

SL-1701

31/01/2018

Kết quả PV vị trí "Trưởng ca phòng sản xuất" ngày 19/01/2018

MA3-1712

31/01/2018

Kết quả PV vị trí "Kỹ sư cơ điện phòng xử lý nước thải" ngày 19/01/2018

EC-1712

31/01/2018

Kết quả PV vị trí "Nhân viên Tiếng Anh, Trung phòng mua hàng" ngày 18/01/2018

PU-1712

27/01/2018

Kết quả PV vị trí "Biên, phiên dịch tiếng Nhật, Trung phòng kỹ thuật" ngày 17/01/2018

PE3,FPC-1712

27/01/2018

Kết quả PV vị trí "Biên, phiên dịch tiếng Nhật phòng kỹ thuật" ngày 15/01/2018

PD1,PE5-1712

26/01/2018

Kết quả PV vị trí "Biên, phiên dịch tiếng Nhật phòng sản xuất" ngày 11/01/2018

MA4-1712

22/01/2018

Kết quả PV vị trí "Chuyên viên phòng quản lý sản xuất" ngày 11/01/2018

MC-1712

22/01/2018

Kết quả PV vị trí "Biên, phiên dịch tiếng Trung phòng sản xuất" ngày 10/01/2018

FPC-1712

22/01/2018

Kết quả PV vị trí "Nhân viên Tiếng Anh, Trung phòng mua hàng" ngày 10/01/2018

PU-1712

22/01/2018

Kết quả PV vị trí "Nhân viên Tiếng anh " ngày 10/01/2018

PD2-1712

22/01/2018

Kết quả PV vị trí "Biên, phiên dịch tiếng Nhật" ngày 09/01/2018

PE-MA 17-12

16/01/2018

Kết quả PV vị trí "Kỹ sư cơ điện phòng EM" ngày 06/01/2018

EM 17-12

15/01/2018

Developed by JoomVision.com
Designed & Powered by somotWEB