• TIN TỨC TUYỂN DỤNG

  • KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG

Mã vị tríNgày đăng

Kết quả PV vị trí "Nhân viên xuất nhập khẩu làm thanh khoản" ngày 11/05/2018

LG - 1803

23/05/2018

Kết quả PV vị trí "Kỹ sư tiếng Nhật phòng kỹ thuật sản xuất" ngày 10/05/2018

PE - 1803

23/05/2018

Kết quả PV vị trí "Kỹ sư điện công nghiệp" ngày 09/05/2018

FE - 1803

23/05/2018

Kết quả PV vị trí "Phiên dịc tiếng Nhật phỏng quản lý thiết bị" ngày 09/05/2018

FE - 1804

23/05/2018

Kết quả PV vị trí "Phiên dịch tiếng Nhật phòng sản xuất" ngày 09/05/2018

MA4 - 1803

23/05/2018

Kết quả PV vị trí "Nhân viên tiếng Nhật phòng mua hàng, xuất nhập khẩu" ngày 07/05/2018

PU/LG - 1803

23/05/2018

Kết quả PV vị trí "Nhân viên phòng kế hoạch" ngày 07/05/2018

EMS - 1803

23/05/2018

Kết quả PV vị trí "Nhân viên tiếng Nhật phòng EMS" ngày 07/05/2018

EMS - 1803

23/05/2018

Kết quả PV vị trí "Nhân viên tiếng Trung phòng QA" ngày 05/05/2018

QA - 1803

23/05/2018

Kết quả PV vị trí "Kỹ sư hóa, điện tử phòng Kỹ thuật sản xuất" ngày 04/05/2018

PE - 1803

23/05/2018

Kết quả PV vị trí "Nhân viên tiếng Trung phòng QA" ngày 27/04/2018

QA - 1803

14/05/2018

Kết quả PV vị trí "Trợ lý giám đốc phòng Sale" ngày 27/04/2018

SL - 1803

14/05/2018

Kết quả PV vị trí "Giảng viên đào tạo nội bộ" ngày 27/04/2018

HR - 1803

14/05/2018

Kết quả PV vị trí "Kỹ sư tiếng nhật phòng kỹ thuật sản xuất" ngày 26/04/2018

PE - 1803

14/05/2018

Kết quả PV vị trí "Kỹ sư xây dựng công trình" ngày 24/04/2018

CT - 1803

03/05/2018

Kết quả PV vị trí "Nhân viên phần mềm phòng IT" ngày 19/04/2018

IT - 1803

03/05/2018

Kết quả PV vị trí "Kỹ sư hóa, điện tử phòng kỹ thuật sản xuất" ngày 18/04/2018

PE - 1703

26/04/2018

Kết quả PV vị trí "Nhân viên tiếng Nhật phòng Kỹ thuật sản xuất" ngày 18/04/2018

PE - 1703

26/04/2018

Kết quả PV vị trí "Nhân viên phòng kế hoạch sản xuất" ngày 16/04/2018

PC - 1703

26/04/2018

Kết quả PV vị trí "Nhân viên Xuất nhập khẩu làm thanh khoản" ngày 12/04/2018

LG - 1703

26/04/2018

Developed by JoomVision.com
Designed & Powered by somotWEB