• TIN TỨC TUYỂN DỤNG

  • KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG

Mã vị tríNgày đăng

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT PHÒNG CHẾ TẠO FPC

FPC-181511

16/11/2018

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ NHÂN VIÊN TIẾNG NHẬT PHÒNG CHẾ TẠO EMS

EMA-181511

16/11/2018

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ KỸ SƯ TIẾNG NHẬT PHÒNG THIẾT KẾ SẢN XUẤT 1

PD1-181115

16/11/2018

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ KỸ SƯ PHÒNG CÔNG CỤ CAM

PD3-181114

16/11/2018

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ NỮ NHÂN VIÊN TIẾNG ANG PHÒNG KỸ THUẬT SẢN XUẤT

PD1-181113

16/11/2018

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ NHÂN VIÊN PHÒNG KINH DOANH

SL-181112

16/11/2018

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ NHÂN VIÊN TIẾNG HÀN PHÒNG THIẾT KẾ SẢN XUẤT 1

PD1-1811109

16/11/2018

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ NHÂN VIÊN TIẾNG NHẬT PHÒNG MUA HÀNG

PU-181108

16/11/2018

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ NỮ PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT PHÒNG THIẾT KẾ SẢN XUẤT 1

PD1-181106

16/11/2018

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ KỸ SƯ TIẾNG ANG PHÒNG THIẾT KẾ SẢN XUẤT 1

PD1-181106

16/11/2018

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ KỸ SƯ KHUÔN NHÀ MÁY SẢN XUẤT BO DẺO

PD1-181106

16/11/2018

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ KỸ SƯ PHÒNG THIẾT KẾ SẢN XUẤT 1

PD1-181102

16/11/2018

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ KỸ SƯ TIẾNG NHẬT PHÒNG THIẾT KẾ SẢN XUẤT

PD1-181026

02/11/2018

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ KỸ SƯ PHÒNG KỸ THUẬT SẢN XUẤT 4

PD4-181026

02/11/2018

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ NHÂN VIÊN TIẾNG ANH PHÒNG KINH DOANH

SL-181026

02/11/2018

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ TRƯỞNG CA QUẢN LÝ SẢN XUẤT PCB

MA-181030

02/11/2018

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN PHÒNG THIẾT KẾ SẢN XUẤT

PD1-181025

29/10/2018

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ SUPERVISOR PHÒNG KINH DOANH

SL-181024

29/10/2018

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ KỸ SƯ PHÒNG KỸ THUẬT SẢN XUẤT 3

PE3-181023

29/10/2018

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ KỸ SƯ PHÒNG THIẾT KẾ SẢN XUẤT

PD1-181019

29/10/2018

Developed by JoomVision.com
Designed & Powered by somotWEB