• TIN TỨC TUYỂN DỤNG

  • KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG

Mã vị tríNgày đăng

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ KỸ SƯ PHÒNG QUẢN LÝ THIẾT BỊ

FE-190109

12/01/2019

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ KỸ SƯ PHÒNG THIẾT KẾ BO MẠCH DẺO

F-PD1-190108

12/01/2019

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ KỸ SƯ HÓA PHÒNG KỸ THUẬT SẢN XUẤT

PE1-190107

12/01/2019

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ KỸ SƯ TỰ ĐỘNG HÓA, ĐIỆN TỬ PHÒNG KỸ THUẬT SẢN XUẤT

PE1-181220

09/01/2019

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ KỸ SƯ PHÒNG QUẢN LÝ THIẾT BỊ

FE-181227

09/01/2019

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ NHÂN VIÊN TIẾNG ANH PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

QA-181228

09/01/2019

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ NHÂN VIÊN TIẾNG ANH PHÒNG THIẾT KẾ SẢN XUẤT BO MẠCH DẺO

F- PD1

09/01/2019

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ KỸ SƯ TIẾNG ANH PHÒNG THIẾT KẾ SẢN XUẤT

PD1-181212

14/12/2018

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ KỸ SƯ TIẾNG NHẬT PHÒNG THIẾT KẾ SẢN XUẤT

PD2-181213

14/12/2018

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ NHÂN VIÊN TIẾNG ANH PHÒNG THIẾT KẾ SẢN XUẤT (NỮ)

F-PD1-181211

14/12/2018

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ NHÂN VIÊN TIẾNG ANH PHÒNG THIẾT KẾ SẢN XUẤT

PD1

14/12/2018

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ NHÂN VIÊN PHÒNG KINH DOANH

SL-181205

14/12/2018

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ KỸ SƯ HÓA PHÒNG KỸ THUẬT SẢN XUẤT

PE1-181203

14/12/2018

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ TRƯỞNG CA QUẢN LÝ SẢN XUẤT NHÀ MÁY PCB

MA-181203

14/12/2018

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT PHÒNG CHẾ TẠO FPC

FPC-181122

28/11/2018

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ PHÒNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT

E-PC-181122

28/11/2018

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ KỸ SƯ PHÒNG CAM

PD3-181120

28/11/2018

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ NHÂN VIÊN TIẾNG NHẬT PHÒNG KỸ THUẬT SẢN XUẤT 5

PE5-181119

28/11/2018

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT PHÒNG CHẾ TẠO FPC

FPC-181511

16/11/2018

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ NHÂN VIÊN TIẾNG NHẬT PHÒNG CHẾ TẠO EMS

EMA-181511

16/11/2018

Developed by JoomVision.com
Designed & Powered by somotWEB