Kết quả PV vị trí "Nhân viên tiếng Anh phòng Sale" ngày 19/06/2018

 

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ NHÂN VIÊN T

IẾNG ANH PHÒNG SALE

Ngày phỏng vấn:  13h30, 19/06/2018
Stt
UV
Năm
sinh
Quê quán Giới
tính
Kết quả
phỏng vấn
1 1063 1988 Phúc Thọ-Hà Nội Nữ Không đạt
2 2799 1985 Hoài Đức - Hà Nội Nữ Không đạt
3 2801 1988 Cầu Giấy - Hà Nội Nữ Không đạt
4 2804 1990 Đông Anh - Hà Nội Nữ Không đạt
5 2805 1993 Nam Từ Liêm - Hà Nội Nữ Đạt
6 2807 0 Hoài Đức - Hà Nội Nữ Không đạt
TM. BỘ PHÂN NHÂN SỰ
NGUYỄN THỊ TUỆ MINH

 

Designed & Powered by somotWEB