Kết quả PV vị trí "Phiên dịch tiếng Hàn" ngày 19/06/2018

 

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ

PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN

Ngày phỏng vấn:  13h30, 19/06/2018
Stt
UV
Năm
sinh
Quê quán Giới
tính
Kết quả
phỏng vấn
1 2815 1996 Hà Nội Nữ Không đạt
2 2816 1980 Hà Nội Nam Không đạt
3 2824 1995 Phú Đô - Hà Nội Nữ Đạt
TM. BỘ PHÂN NHÂN SỰ
NGUYỄN THỊ TUỆ MINH

 

Designed & Powered by somotWEB