Kết quả PV vị trí "Biên phiên dịch tiếng Nhật ban phòng chống cháy nổ" ngày 20/06/2018

 

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ PHIÊN DỊCH

TIẾNG NHẬT BAN PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ

Ngày phỏng vấn:  13h30, 20/06/2018
Stt
UV
Năm
sinh
Quê quán Giới
tính
Kết quả
phỏng vấn
1 1105 1993 Thiệu Hoá – Thanh Hoá Nữ Đạt
2 2727 1994 Đông Anh - Hà Nội Nữ Không đạt
3 2827 1991 Hoài Đức - Hà Nội Nữ Không đạt
4 2834 1990 Việt Yên - Bắc Giang Nữ Không đạt
TM. BỘ PHÂN NHÂN SỰ
NGUYỄN THỊ TUỆ MINH

 

 

Designed & Powered by somotWEB