Kết quả PV vị trí "Kỹ sư hóa học, điện tử, cơ khí phòng Kỹ thuật" ngày 20/06/2018

 

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ KỸ SƯ HÓA HỌC,

ĐIỆN TỬ, CƠ KHÍ PHÒNG KỸ THUẬT

Ngày phỏng vấn:  13h30, 20/06/2018
Stt
UV
Năm
sinh
Quê quán Giới
tính
Kết quả
phỏng vấn
1 0609 1992 Nghĩa Hưng-Nam Định Nam Không đạt
2 1818 1993 Quốc Oai - Hà Nội Nam Không đạt
3 2053 1990 Thạch Thất - Hà Nội Nam Đạt
4 2831 1991 Hoàng Mai - Hà Nội Nam Không đạt
5 2832 1994 Thái Bình Nam Không đạt
TM. BỘ PHÂN NHÂN SỰ
NGUYỄN THỊ TUỆ MINH

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Designed & Powered by somotWEB