Kết quả PV vị trí "Nhân viên tiếng Nhật phòng Kỹ thuật" ngày 20/06/2018

 

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ NHÂN VIÊN

TIẾNG NHẬT PHÒNG KỸ THUẬT

Ngày phỏng vấn:  13h30, 20/06/2018
Stt
UV
Năm
sinh
Quê quán Giới
tính
Kết quả
phỏng vấn
1 0596 1992 Lục Nam - Bắc Giang Nam Đạt
2 2829 1981 Thanh Trì - Hà Nội Nam Không đạt
3 2833 1992 Phú Thiện - Gia Lai Nam Không đạt
TM. BỘ PHÂN NHÂN SỰ
NGUYỄN THỊ TUỆ MINH

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Designed & Powered by somotWEB