Kết quả PV vị trí "Nhân viên tiếng Nhật phòng Mua hàng" ngày 21/06/2018

 

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ NHÂN VIÊN

TIẾNG NHẬT PHÒNGMUA HÀNG

Ngày phỏng vấn:  13h30, 21/06/2018
Stt
UV
Năm
sinh
Quê quán Giới
tính
Kết quả
phỏng vấn
1 0746 1992 Lục Nam - Bắc Giang Nam Đạt
2 2834 1981 Thanh Trì - Hà Nội Nam Không đạt
3 2835 1992 Phú Thiện - Gia Lai Nam Không đạt
4 2836 1992 Phú Thiện - Gia Lai Nam Không đạt
TM. BỘ PHẬN NHÂN SỰ
NGUYỄN THỊ TUỆ MINH

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Designed & Powered by somotWEB