Kết quả PV vị trí "Kỹ sư Hóa phòng Kỹ thuật sản xuất" ngày 27/06/2018

 

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ

KỸ SƯ HÓA PHÒNG KỸ THUẬT

Ngày phỏng vấn:  13h30, 27/06/2018
Stt
UV
Năm
sinh
Quê quán Giới
tính
Kết quả
phỏng vấn
1 2850 0 Đông Anh - Hà Nội Nam Không đạt
2 2851 1986 Thạch Thất - Hà Nội Nam Không đạt
3 2852 1993 Bỉm Sơn - Thanh Hóa Nam Đạt
TM. BỘ PHẬN NHÂN SỰ
NGUYỄN THỊ TUỆ MINH

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Designed & Powered by somotWEB