Kết quả PV vị trí "Trương ca sản xuất" ngày 29/06/2018

 

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ

TRƯỞNG CA SẢN XUẤT

Ngày phỏng vấn:  13h30, 29/06/2018
Stt
UV
Năm
sinh
Quê quán Giới
tính
Kết quả
phỏng vấn
1 1703 1981 Đan Phượng - Hà Nội Nam Không đạt
2 2378 1983 Gia Sàng - Thái Nguyên Nam Đạt
3 2858 1985 Quốc Oai - Hà Nội Nam Không đạt
4 2859 1991 Quốc Oai - Hà Nội Nam Không đạt
5 2860 1982 Đông Anh - Hà Nội Nam Đạt
6 2861 1990 Yên Định - Thanh Hóa Nam Không đạt
TM. BỘ PHẬN NHÂN SỰ
NGUYỄN THỊ TUỆ MINH

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Designed & Powered by somotWEB