Kết quả PV vị trí "Nhân viên tiếng Anh phòng Thiết kế sản phẩm" ngày 26/06/2018

 

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ NHÂN VIÊN

TIẾNG ANH PHÒNG THIẾT KẾ SẢN PHẨM

Ngày phỏng vấn:  13h30, 26/06/2018
Stt
UV
Năm
sinh
Quê quán Giới
tính
Kết quả
phỏng vấn
1 2837 1992 Hoài Đức - Hà Nội Nam Không đạt
2 2838 1995 Cổ Nhuế - Hà Nội Nam Đạt
3 2839 1995 Thanh Xuân - Hà Nội Nam Không đạt
4 2840 1987 Hoàng Mai - Hà Nội Nam Không đạt
TM. BỘ PHẬN NHÂN SỰ
NGUYỄN THỊ TUỆ MINH

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Designed & Powered by somotWEB