Kết quả PV vị trí "Nhân viên phòng Kế hoạch" ngày 02/07/2018

 

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ

NHÂN VIÊN PHÒNG KẾ HOẠCH

Ngày phỏng vấn:  13h30, 02/07/2018
Stt
UV
Năm
sinh
Quê quán Giới
tính
Kết quả
phỏng vấn
1 1133 1990 Quốc Oai-Hà Nội Nam Đạt
2 2867 1985 Quốc Oai - Hà Nội Nam Không đạt
TM. BỘ PHẬN NHÂN SỰ
NGUYỄN THỊ TUỆ MINH

 

Designed & Powered by somotWEB