Kết quả PV vị trí "Nhân viên tiếng Nhật phòng Thiết kế sản phẩm" ngày 02/07/2018

 

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ NHÂN VIÊN

TIẾNG NHẬT PHÒNG THIẾT KẾ SẢN PHẨM

Ngày phỏng vấn:  13h30, 02/07/2018
Stt
UV
Năm
sinh
Quê quán Giới
tính
Kết quả
phỏng vấn
1 2761 1990 Hà Nội Nam Không đạt
2 2868 1992 Thanh Xuân - Hà Nội Nam Không đạt
3 2869 1992 Mê Linh - Hà Nội Nam Không đạt
4 2871 1990 Duy Tiên - Hà Nam Nam Không đạt
TM. BỘ PHẬN NHÂN SỰ
NGUYỄN THỊ TUỆ MINH

 

Designed & Powered by somotWEB