Kết quả PV vị trí "Nhân viên tiếng Anh phòng Mua hàng" ngày 03/07/2018

 

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ

NHÂN VIÊN ANH PHÒNG MUA HÀNG

Ngày phỏng vấn:  13h30, 03/07/2018
Stt
UV
Năm
sinh
Quê quán Giới
tính
Kết quả
phỏng vấn
1 2872 1994 Quốc Oai - Hà Nội Nữ Không đạt
2 2873 1990 Minh Khai - Hà Nội Nữ Đạt
3 2874 1989 Thạch Thất - Hà Nội Nữ Không đạt
TM. BỘ PHẬN NHÂN SỰ
NGUYỄN THỊ TUỆ MINH

 

Designed & Powered by somotWEB