Kết quả PV vị trí "Phiên dịch tiếng Nhật phòng quản lý thiết bị" ngày 10/07/2018

 

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ PHIÊN DỊCH

TIẾNG NHẬT PHÒNG QUẢN LÝ THIẾT BỊ

Ngày phỏng vấn:  13h30, 10/07/2018
Stt
UV
Năm
sinh
Quê quán Giới
tính
Kết quả
phỏng vấn
1 2727 1994 Đông Anh - Hà Nội Nữ Không đạt
2 2884 1994 Thạch Thất - Hà Nội Nam Không đạt
TM. BỘ PHẬN NHÂN SỰ
NGUYỄN THỊ TUỆ MINH

 

Designed & Powered by somotWEB