Kết quả PV vị trí "Kỹ sư điện, tự động hóa phòng Quản lý thiết bị" ngày 10/07/2018

 

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ KỸ SƯ ĐIỆN,

TỰ ĐỘNG HÓA PHÒNG QUẢN LÝ THIẾT BỊ

Ngày phỏng vấn:  13h30, 10/07/2018
Stt
UV
Năm
sinh
Quê quán Giới
tính
Kết quả
phỏng vấn
1 2881 1985 Hải Hậu - Nam Định Nam Đạt
2 2882 1989 Đống Đa - Hà Nội Nam Không đạt
3 2884 1994 Thạch Thất - Hà Nội Nam Không đạt
TM. BỘ PHẬN NHÂN SỰ
NGUYỄN THỊ TUỆ MINH

 

Designed & Powered by somotWEB