Kết quả PV vị trí "Kỹ sư điện tử, cơ khí, hóa học phòng kỹ thuật" ngày 11/07/2018

 

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ KỸ SƯ ĐIỆN TỬ,

HÓA HỌC, CƠ KHÍ PHÒNG KỸ THUẬT

Ngày phỏng vấn:  13h30, 11/07/2018
Stt
UV
Năm
sinh
Quê quán Giới
tính
Kết quả
phỏng vấn
1 1053 1989 Đông Anh - Hà Nội Nam Không đạt
2 1429 1985 Phúc Thọ - Hà Nội Nam Đạt
3 2893 1989 0 Nam Không đạt
4 2894 1995 Bắc Từ Liêm - Hà Nội Nam Không đạt
5 2895 1991 Ứng Hòa - Hà Nội Nam Không đạt
6 2896 1996 Bảo THắng - Lào Cai Nam Không đạt
7 2897 1995 Thanh Xuân - Hà Nội Nam Không đạt
TM. BỘ PHẬN NHÂN SỰ
NGUYỄN THỊ TUỆ MINH

 

Designed & Powered by somotWEB