Kết quả PV vị trí "Kỹ sư tiếng Nhật phòng Kỹ thuật" ngày 11/07/2018

 

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ KỸ SƯ

TIẾNG NHẬT PHÒNG KỸ THUẬT

Ngày phỏng vấn:  13h30, 11/07/2018
Stt
UV
Năm
sinh
Quê quán Giới
tính
Kết quả
phỏng vấn
1 0886 1991 Vũ Bản - Nam Định Nam Không đạt
2 1185 1988 Thanh Xuân-Hà Nội Nam Không đạt
3 2886 1990 Quỳnh Lưu - Nghệ An Nam Không đạt
4 2887 1990 Kim Sơn - Ninh Bình Nam Không đạt
5 2889 1992 Thanh Xuân - Hà Nội Nam Đạt
6 2890 1989 Bình Lục - Hà Nam Nam Đạt
7 2892 1991 Diễn Châu - Nghệ An Nam Không đạt
TM. BỘ PHẬN NHÂN SỰ
NGUYỄN THỊ TUỆ MINH

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Designed & Powered by somotWEB