Kết quả PV vị trí "Kỹ sư điện tử, cơ khí, hóa học phòng Kỹ thuật" ngày 25/07/2018

 

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ KỸ SƯ ĐIỆN TỬ,

HÓA HỌC, CƠ KHÍ PHÒNG KỸ THUẬT

Ngày phỏng vấn:  13h30, 25/07/2018
Stt
UV
Năm
sinh
Quê quán Giới
tính
Kết quả
phỏng vấn
1 2942 1995 Lý Nhân - Hà Nam Nữ Đạt
2 2943 1996 Hà Nội Nam Không đạt
3 2945 1996 Thanh Hóa Nam Không đạt
4 2946 1988 Thạch Thất - Hà Nội Nam Không đạt
5 2947 1991 Nga Sơn - Thanh Hóa Nam Không đạt
6 2957 1983 Hưng Hà - Thái Bình Nam Không đạt
TM. BỘ PHẬN NHÂN SỰ
NGUYỄN THỊ TUỆ MINH

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Designed & Powered by somotWEB