Kết quả PV vị trí "Nhân viên tiếng Anh phòng Mua hàng" ngày 26/07/2018

 

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ NHÂN VIÊN

TIẾNG ANH PHÒNG MUA HÀNG

Ngày phỏng vấn:  13h30, 26/07/2018
Stt
UV
Năm
sinh
Quê quán Giới
tính
Kết quả
phỏng vấn
1 2958 1988 Hà Nội Nữ Không đạt
2 2959 1993 Hà Nội Nữ Không đạt
3 2960 0 Hà Nội Nữ Không đạt
4 2961 1987 Nghệ An Nữ Không đạt
5 2962 1993 Hà Nội Nữ Không đạt
6 2963 1994 Hà Nội Nữ Không đạt
TM. BỘ PHẬN NHÂN SỰ
NGUYỄN THỊ TUỆ MINH

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Designed & Powered by somotWEB