Kết quả PV vị trí "Nhân viên tiếng Anh phòng QA" ngày 27/07/2018

 

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ NHÂN VIÊN

TIẾNG ANH PHÒNG QA

Ngày phỏng vấn:  13h30, 27/07/2018
Stt
UV
Năm
sinh
Quê quán Giới
tính
Kết quả
phỏng vấn
1 2964 1990 Hà Nội Nam Đạt
2 2965 1996 Hà Nội Nam Không đạt
3 2966 1995 Hà Nội Nam Không đạt
4 2967 1995 Hà Nội Nam Không đạt
TM. BỘ PHẬN NHÂN SỰ
NGUYỄN THỊ TUỆ MINH

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Designed & Powered by somotWEB