Kết quả PV vị trí "Nhân viên Hành chính" ngày 30/07/2018

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH

Ngày phỏng vấn:  13h30, 30/07/2018
Stt
UV
Năm
sinh
Quê quán Giới
tính
Kết quả
phỏng vấn
1 2579 1982 Thanh Trì, Hà Nội Nữ Không đạt
2 2974 1992 Hà Nội Nữ Không đạt
3 2977 1986 Tuyên Quang Nữ Không đạt
4 2978 1988 Hoài Đức – Hà Nội Nữ Không đạt
5 2979 1996 Hải Phòng Nữ Không đạt
6 2980 1988 Cầu Giấy - Hà Nội Nữ Không đạt
TM. BỘ PHẬN NHÂN SỰ
NGUYỄN THỊ TUỆ MINH

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Designed & Powered by somotWEB