Kết quả PV vị trí "Nhân viên phòng thiết kế sản phẩm" ngày 01/08/2018

 

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ NHÂN VIÊN

PHÒNG THIẾT KẾ SẢN PHẨM

Ngày phỏng vấn:  13h30, 01/08/2018
Stt
UV
Năm
sinh
Quê quán Giới
tính
Kết quả
phỏng vấn
1 2988 1990 Thanh Xuân - Hà Nội Nữ Không đạt
2 2989 1991 Hà Trung - Thanh Hóa Nữ Không đạt
TM. BỘ PHẬN NHÂN SỰ
NGUYỄN THỊ TUỆ MINH

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Designed & Powered by somotWEB