Kết quả PV vị trí "Kỹ sư tiếng Nhật phòng Kỹ thuật" ngày 03/08/2018

 

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ KỸ SƯ

TIẾNG NHẬT PHÒNG KỸ THUẬT

Ngày phỏng vấn:  13h30, 03/08/2018
Stt
UV
Năm
sinh
Quê quán Giới
tính
Kết quả
phỏng vấn
1 2973 1990 Ninh Bình Nam Không đạt
2 2993 1991 Bình Giang - Hải Dương Nam Không đạt
3 2994 1990 Hà Nội Nam Không đạt
4 2996 1990 Kiến Xương - Thái Bình Nam Không đạt
5 2997 1991 Bình Lục - Hà Nam Nam Không đạt
TM. BỘ PHẬN NHÂN SỰ
NGUYỄN THỊ TUỆ MINH

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Designed & Powered by somotWEB