Kết quả PV vị trí "Nhân viên an toàn lao động" ngày 03/08/2018

 

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ NHÂN VIÊN

PHỤ TRÁCH AN TOÀN LAO ĐỘNG

Ngày phỏng vấn:  13h30, 03/08/2018
Stt
UV
Năm
sinh
Quê quán Giới
tính
Kết quả
phỏng vấn
1 2998 1998 Tĩnh Gia - Thanh Hóa Nam Không đạt
2 2999 0 Hà Nội Nam Không đạt
3 3000 0 An Thi - Hưng Yên Nam Không đạt
4 3001 1995 Đống Đa - Hà Nội Nam Không đạt
5 3003 1992 Thanh Trì - Hà Nội Nam Không đạt
TM. BỘ PHẬN NHÂN SỰ
NGUYỄN THỊ TUỆ MINH

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Designed & Powered by somotWEB