Kết quả PV vị trí "Trợ lý Giám đóc sản xuất" ngày 06/08/2018

 

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ TRỢ LÝ

GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT

Ngày phỏng vấn:  13h30, 06/08/2018
Stt
UV
Năm
sinh
Quê quán Giới
tính
Kết quả
phỏng vấn
1 1738 1988 Đan Phượng - Hà Nội Nam Không đạt
2 3008 1985 Mê Linh - Hà Nội Nam Không đạt
3 3009 1981 Hoàn Kiếm - Hà Nội Nam Không đạt
4 3010 1990 Vũ Bản - Nam Định Nam Đạt
TM. BỘ PHẬN NHÂN SỰ
NGUYỄN THỊ TUỆ MINH

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Designed & Powered by somotWEB