Kết qảu PV vị trí "Nhân viên tiếng Nhật phòng Thiết kế sản phẩm" ngày 09/08/2018

 

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ NHÂN VIÊN

TIẾNG NHẬT PHÒNG THIẾT KẾ SẢN PHẨM

Ngày phỏng vấn:  13h30, 09/08/2018
Stt
UV
Năm
sinh
Quê quán Giới
tính
Kết quả
phỏng vấn
1 2995 1990 Hoài Đức - Hà Nội Nam Không đạt
2 3016 1985 Hoài Đức - Hà Nội Nam Không đạt
3 3017 1993 Thạch Thất - Hà Nội Nam Đạt
4 3018 1987 Thạch Thất - Hà Nội Nam Không đạt
5 3020 1988 Từ Liêm - Hà Nội Nam Không đạt
6 3021 1990 Kim Động - Hưng Yên Nam Không đạt
7 3022 1989 Lục Nam - Bắc Giang Nam Không đạt
8 3023 1990 Mê Linh - Hà Nội Nam Không đạt
TM. BỘ PHẬN NHÂN SỰ
NGUYỄN THỊ TUỆ MINH

 

 

Designed & Powered by somotWEB