Kết quả PV vị trí "Nhân viên tiếng Hàn phòng Kỹ thuật" ngày 09/08/2018

 

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ NHÂN VIÊN

TIẾNG HÀN PHÒNG KỸ THUẬT

Ngày phỏng vấn:  13h30, 09/08/2018
Stt
UV
Năm
sinh
Quê quán Giới
tính
Kết quả
phỏng vấn
1 0650 1989 Mỹ Đình - Hà Nội Nữ Không đạt
2 3025 1986 Hà Nội Nam Không đạt
3 3027 1993 Vĩnh Bảo - Hải Phòng Nam Không đạt
TM. BỘ PHẬN NHÂN SỰ
NGUYỄN THỊ TUỆ MINH

 

Designed & Powered by somotWEB