Kết quả PV vị trí "Kỹ sư tiếng Nhật phòng Kỹ thuật" ngày 09/08/2018

 

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ KỸ SƯ

TIẾNG NHẬT PHÒNG KỸ THUẬT

Ngày phỏng vấn:  13h30, 09/08/2018
Stt
UV
Năm
sinh
Quê quán Giới
tính
Kết quả
phỏng vấn
1 3011 1989 Hải Hậu - Nam Định Nam Không đạt
2 3029 1983 Hà Nội Nam Không đạt
TM. BỘ PHẬN NHÂN SỰ
NGUYỄN THỊ TUỆ MINH

 

Designed & Powered by somotWEB