KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ NHÂN VIÊN TIẾNG NHẬT PHÒNG NHÂN SỰ (26/9/2018)

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ NHÂN VIÊN TIẾNG NHẬT PHÒNG NHÂN SỰ
Ngày phỏng vấn:  26/09/2018
Stt
UV
Năm
sinh
Quê quán Giới
tính
Kết quả
phỏng vấn
1 3214 1995 Cầu Giấy - Hà Nội Nữ Đạt
2 3216 1994 Hải Lăng - Quảng Trị Nam Không đạt
3 3217 1985 Từ Liêm - Hà Nội Nữ Không đạt
TM. BỘ PHẬN NHÂN SỰ
NGUYỄN THỊ TUỆ MINH

 

 

 

Designed & Powered by somotWEB