KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ TRƯỞNG CA QUẢN LÝ PHÒNG SẢN XUẤT

 

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ TRƯỞNG CA QUẢN LÝ PHÒNG SẢN XUẤT 
Ngày phỏng vấn:  12/10/2018 -MA3
Stt
UV
Năm
sinh
Quê quán Giới
tính
Kết quả
phỏng vấn
1 3269 1995 Yên Mô, Ninh Bình Nam Không đạt
2 3270 1993 Cầu Giấy, Hà Nội Nam Không đạt
3 3271 1989 Quốc Oai - hà Nội Nam Không đạt
3 3272 1989 Thạch Thất - Hà Nội Nam Không đạt
TM. BỘ PHẬN NHÂN SỰ
NGUYỄN THỊ TUỆ MINH

 

Designed & Powered by somotWEB