KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT BỘ PHẬN KỸ THUẬT SẢN XUẤT

 

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT BỘ PHẬN KỸ THUẬT SẢN XUẤT 
Ngày phỏng vấn:  12/10/2018 -PE1
Stt
UV
Năm
sinh
Quê quán Giới
tính
Kết quả
phỏng vấn
1 3281 1993 Thạch Thất - Hà Nội Nữ Đạt
TM. BỘ PHẬN NHÂN SỰ
NGUYỄN THỊ TUỆ MINH

 

Designed & Powered by somotWEB