KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ KỸ SƯ ĐIỆN/ĐIỆN TỬ BỘ PHẬN KỸ THUẬT SẢN XUẤT

  

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ KỸ SƯ ĐIỆN/ĐIỆN TỬ BỘ PHẬN KỸ THUẬT SẢN XUẤT 
Ngày phỏng vấn:  12/10/2018 -PE2
Stt
UV
Năm
sinh
Quê quán Giới
tính
Kết quả
phỏng vấn
1 3273 1995 Quảng Ninh Nam Không đạt
2 3274 1994 Hà Nội Nam Không đạt
3 3275 1995 Quảng Xương   
Tỉnh Thanh Hóa
Nam Không đạt
3 3276 1993 H.Thạch Thất- TP.Hà Nội Nam Không đạt
TM. BỘ PHẬN NHÂN SỰ
NGUYỄN THỊ TUỆ MINH

 

Designed & Powered by somotWEB