KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ KỸ SƯ HÓA PHÒNG KỸ THUẬT SẢN XUẤT

 

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ KỸ SƯ HÓA PHÒNG KỸ THUẬT SẢN XUẤT
Ngày phỏng vấn:  18/10/2018 -PE3
Stt
UV
Năm
sinh
Quê quán Giới
tính
Kết quả
phỏng vấn
1 3300 1993 Phú Thọ Nam Không đạt
2 3301 1995 Hà Nam Nam Đạt - PV vòng 2
3 3302 1996 Quốc Oai - hà Nội Nam Không đạt
4 3303 1993 Sơn Tây - Hà Nội Nam Đạt - PV vòng 2
5 3304 1994 Duy Tiên - Hà Nam Nam Đạt - PV vòng 2
6 3305 1994 Nam Tu Liem - Ha Noi Nam Không đạt
7 3306 1994 Thủy Nguyên - Hải Phòng Nam Đạt - PV vòng 2
           
TM. BỘ PHẬN NHÂN SỰ
NGUYỄN THỊ TUỆ MINH

*) Thời gian phỏng vấn vòng 2 sẽ được thông báo qua Email 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Designed & Powered by somotWEB