KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN PHÒNG THIẾT KẾ SẢN XUẤT

 

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN PHÒNG THIẾT KẾ SẢN XUẤT
Ngày phỏng vấn:  25/10/2018 -PD1
Stt
UV
Năm
sinh
Quê quán Giới
tính
Kết quả
phỏng vấn
1 3324 1988 Hoaàng Mai - Hà Nội Nữ Không đạt
2 3328 1991 Thái Nguyên Nữ Đạt
TM. BỘ PHẬN NHÂN SỰ
NGUYỄN THỊ TUỆ MINH

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Designed & Powered by somotWEB