KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ NHÂN VIÊN PHÒNG KINH DOANH

 

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ NHÂN VIÊN PHÒNG KINH DOANH
Ngày phỏng vấn:  12/11/2018 -SL
Stt
UV
Năm
sinh
Quê quán Giới
tính
Kết quả
phỏng vấn
1 3404 1988 Hoaàng Mai - Hà Nội Nữ Không đạt
2 3405 1986 Long Biên - Hà Nội Nữ Không đạt
           
           
           
TM. BỘ PHẬN NHÂN SỰ
NGUYỄN THỊ TUỆ MINH

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Designed & Powered by somotWEB