KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ NHÂN VIÊN TIẾNG NHẬT PHÒNG CHẾ TẠO EMS

 

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ NHÂN VIÊN TIẾNG NHẬT PHÒNG CHẾ TẠO EMS
Ngày phỏng vấn:  15/11/2018 -E-MA
Stt
UV
Năm
sinh
Quê quán Giới
tính
Kết quả
phỏng vấn
1 3420 1989 Vinh Nghệ An Nam Không đạt
2 3422 1988 Phú Thọ Nam Không đạt
3 3423 1988 Viĩnh Phúc Nam Đạt
4 3425 1992 Cẩm Giàng - Hải Dương Nam Không đạt
5          
           
TM. BỘ PHẬN NHÂN SỰ
NGUYỄN THỊ TUỆ MINH

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Designed & Powered by somotWEB