KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ NHÂN VIÊN PHÒNG KINH DOANH

 

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ NHÂN VIÊN PHÒNG KINH DOANH
Ngày phỏng vấn:  05/12/2018 -SL
Stt
UV
Năm
sinh
Quê quán Giới
tính
Kết quả
phỏng vấn
1 3495 1900 Hà Nội Nữ Không đạt
2 3497 1995 Nam ĐỊnh Nữ Đạt
3 3498 1992 Tiên Lữ - Hưng Yên Nữ Không đạt
4 3499 1996 Cầu Giấy - Hà Nội Nữ Không đạt
TM. BỘ PHẬN NHÂN SỰ
NGUYỄN THỊ TUỆ MINH

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Designed & Powered by somotWEB