KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ KỸ SƯ TIẾNG NHẬT PHÒNG THIẾT KẾ SẢN XUẤT

 

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ KỸ SƯ TIẾNG NHẬT PHÒNG THIẾT KẾ SẢN XUẤT
Ngày phỏng vấn:  07&13/12/2018 -PD2
Stt
UV
Năm
sinh
Quê quán Giới
tính
Kết quả
phỏng vấn
1 3519 1991 Bắc Từ Liêm - Hà Nội  Nam Không đạt
2 3520 1992 Triệu Sơn - Thanh Hóa Nam Không đạt
3 3521 1995 Ba Đình - Hà Nội Nam Không đạt
4 3522 1993 Quỳnh Lưu - Nghê An Nam Không đạt
5 3523 1991 Đông Anh - Hà Nội Nam Không đạt
6 3524 1993 Cầu Giấy - Hà Nội Nam Không đạt
7 3525 1990 Nam Từ Liêm - Hà Nội  Nam Không đạt
8 3526 1991 Thanh Oai - Hà Nội Nam Không đạt
9 3527 1987 TP Ninh Bình - Ninh Bình Nam  Không đạt
10 3540 1993 Quỳnh Lưu - Nghê An Nam Đạt
11 3541 1989 Quỳnh Phụ - Thái Bình Nam Không đạt
12 3542 1989 Quỳ Hợp - Nghệ An Nam Không đạt
         
TM. BỘ PHẬN NHÂN SỰ
NGUYỄN THỊ TUỆ MINH

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Designed & Powered by somotWEB