KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ NHÂN VIÊN TIẾNG ANH PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ NHÂN VIÊN TIẾNG ANH PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
Ngày phỏng vấn:  28/12/2018 -QA
Stt
UV
Năm
sinh
Quê quán Giới
tính
Kết quả
phỏng vấn
1 3576 1994 Hoài Đức - Hà Nội Nữ Không đạt
2 3577 1994 Thạch Thất - Hà Nội Nữ Không đạt
3 3579 1992 Thạch Thất - Hà Nội Nữ Đạt
TM. BỘ PHẬN NHÂN SỰ
NGUYỄN THỊ TUỆ MINH

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Designed & Powered by somotWEB