KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ KỸ SƯ PHÒNG QUẢN LÝ THIẾT BỊ

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ KỸ SƯ PHÒNG QUẢN LÝ THIẾT BỊ
Ngày phỏng vấn:  27/12/2018 -FE
Stt
UV
Năm
sinh
Quê quán Giới
tính
Kết quả
phỏng vấn
1 3568 1994 Bắc Ninh Nam Không đạt
2 3569 1983 Quốc Oai - Hà Nội Nam Không đạt
3 3570 1987 Hậu Lộc - Thanh Hóa Nam Không đạt
4 3571 1990 Sóc Sơn - Hà Nội Nam Đạt
5 3572 1990 Thạch Thất-Hà Nội Nam Không đạt
TM. BỘ PHẬN NHÂN SỰ
NGUYỄN THỊ TUỆ MINH

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Designed & Powered by somotWEB