KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ KỸ SƯ HÓA PHÒNG KỸ THUẬT SẢN XUẤT

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ KỸ SƯ HÓA PHÒNG KỸ THUẬT SẢN XUẤT
Ngày phỏng vấn:  07/01/2019 -PE3
Stt
UV
Năm
sinh
Quê quán Giới
tính
Kết quả
phỏng vấn
1 3586 1990 Ninh Bình - Ninh Bình Nam Không đạt
2 3587 1900 Hà Nội  Nam Đạt
3 3588 1994 Vũ Thư - Thái Bình Nam  Không đạt
4 3589 1992 Đoan Hùng - Phú Thọ Nam Không đạt
5 3590 1996 TP Thái Nguyên - Thái Nguyên Nữ Không đạt
6 3596 1994 Nam Trực – Nam Định Nữ Đạt
7 3591 1987 Yên Thành - Nghệ An Nam Không đạt
TM. BỘ PHẬN NHÂN SỰ
NGUYỄN THỊ TUỆ MINH

 

Designed & Powered by somotWEB