KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ KỸ SƯ PHÒNG THIẾT KẾ BO MẠCH DẺO

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ KỸ SƯ PHÒNG THIẾT KẾ BO MẠCH DẺO
Ngày phỏng vấn:  08/01/2019 -F-PD1
Stt
UV
Năm
sinh
Quê quán Giới
tính
Kết quả
phỏng vấn
1 3592 1990 Sơn Dương - Tuyên Quang Nam Không đạt
2 3593 1995 Thạch Thất -  Hà Nội Nam Không đạt
3 3594 1982 Quốc Oai - Hà Nội Nam Không đạt
4 3595 1996 Thạch Thất-Hà Nội Nữ Không đạt
5 3595 1996 Thạch Thất-Hà Nội Nữ Không đạt
TM. BỘ PHẬN NHÂN SỰ
NGUYỄN THỊ TUỆ MINH

 

Designed & Powered by somotWEB