KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ KỸ SƯ PHÒNG QUẢN LÝ THIẾT BỊ

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ KỸ SƯ PHÒNG QUẢN LÝ THIẾT BỊ
Ngày phỏng vấn:  09/01/2019 -FE
Stt
UV
Năm
sinh
Quê quán Giới
tính
Kết quả
phỏng vấn
1 3598 1987 Quỳnh Phụ - Thái Bình Nam Không đạt
2 3599 1991 Hà Đông - Hà Nội Nam Không đạt
3 3600 1983 Hoaàng Mai - Hà Nội Nam Không đạt
4 3601 1990 Gia Lâm - Hà Nội Nam Không đạt
5 3602 1993 Như Thành - Thanh Hóa Nam Không đạt
6 3603 1984 Taân Lập - Thái Nguyên Nam Không đạt
7 3604 1990 Sóc Sơn - Hà Nội Nam Không đạt
 
  TM. BỘ PHẬN NHÂN SỰ
NGUYỄN THỊ TUỆ MINH

 

Designed & Powered by somotWEB