KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ NHÂN VIÊN PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THÀNH THẠO TIẾNG NHẬT

Ngày phỏng vấn:  22/01/2019 -QA Staff
Stt
UV
Năm
sinh
Quê quán Giới
tính
Kết quả
phỏng vấn
1 3651 1990 Quốc Oai - Hà Nội Nam Đạt
2 3652 1995 Tây Hồ - Hà Nội Nam  Không đạt
3 3653 1991 Đống Đa - Hà Nội Nam  Không đạt
4 3655 1996 Hà Nội  Nữ Không đạt


  TM. BỘ PHẬN NHÂN SỰ
NGUYỄN THỊ TUỆ MINH

 

Designed & Powered by somotWEB