KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ PHIÊN DỊCH TIẾNG TRUNG - NHẬT PHÒNG THIẾT KẾ SẢN XUẤT

Ngày phỏng vấn:  25/01/2019 -PD1 Chinese
Stt
UV
Năm
sinh
Quê quán Giới
tính
Kết quả
phỏng vấn
1 3665 1992 Hà Đông - Hà Nội  Nữ Đạt 
           
TM. BỘ PHẬN NHÂN SỰ
NGUYỄN THỊ TUỆ MINH

 

Designed & Powered by somotWEB