KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ KỸ SƯ ĐIỆN TỬ - HÓA PHÒNG KỸ THUẬT SẢN XUẤT BO MẠCH DẺO

Ngày phỏng vấn:  29/01/2019 -F-PE
Stt
UV
Năm
sinh
Quê quán Giới
tính
Kết quả
phỏng vấn
1 3666 1991 Nga Sơn - Thanh Hóa Nam Không đạt
2 3667 1991 Thanh Trì - Hà Nội Nam  Đạt 
3 3668 1996 Nghĩa Hưng - Nam Định Nam Không đạt
4 3669 1990 Lý Nhân - Hà Nam Nam Không đạt
5 3670 1992 Kinh Môn - Hải Dương Nam Không đạt
6 3671 1984 Liên Phương - Hưng Yên Nam Không đạt
TM. BỘ PHẬN NHÂN SỰ
NGUYỄN THỊ TUỆ MINH

 

Designed & Powered by somotWEB