KẾT QUẢ PHỎNG VẤN NGÀY 13/03/2019

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN NGÀY 13/03/2019

Ngày phỏng vấn:  13/03/2019
Stt
UV
Tên Giới
tính
Kết quả
phỏng vấn
1 3971 TRẦN NGỌC HUYỀN Nữ ĐẠT
2 3972 DƯƠNG THỊ KIM NGÂN Nữ KHÔNG ĐẠT
3 3975 NGUYỄN THỊ NGUYỆT Nữ KHÔNG ĐẠT
4 3977 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG Nữ KHÔNG ĐẠT
5 3980 LÊ THỊ THẢO Nữ KHÔNG ĐẠT
6 3985 VŨ THỊ TĨNH Nữ KHÔNG ĐẠT
7 3988 PHÙNG ANH DŨNG Nam KHÔNG ĐẠT
8 3989 NGUYỄN KHẮC CAO Nam KHÔNG ĐẠT
9 3995 BÙI VĂN HƯNG Nam KHÔNG ĐẠT
10 3997 NGUYỄN VĂN SƠN Nam KHÔNG ĐẠT
11 4002 ĐẶNG QUANG HANH Nam ĐẠT
12 4003 ĐÀO CÔNG HOÀN Nam KHÔNG ĐẠT
13 4004 TRẦN VĂN NGUYÊN Nam KHÔNG ĐẠT
14 4005 ĐÀO VĂN NINH Nam KHÔNG ĐẠT
15 4006 DƯƠNG VĂN KHA Nam ĐẠT
16 4007 ĐOÀN THÙY TRANG Nữ KHÔNG ĐẠT
17 4008 ĐÀO HẢI LONG Nam KHÔNG ĐẠT
18 4010 NGUYỄN LỆ THANH THỦY Nữ KHÔNG ĐẠT
19 4011 NGUYỄN PHÙNG QUÂN Nam KHÔNG ĐẠT
20 4017 BÙI THỊ YẾN Nữ KHÔNG ĐẠT
21 4020 NGUYỄN THỊ THU LINH Nữ ĐẠT
22 4021 BÙI THỊ LOAN Nữ KHÔNG ĐẠT
TM. BỘ PHẬN NHÂN SỰ
NGUYỄN THỊ TUỆ MINH

 

Designed & Powered by somotWEB