KẾT QUẢ PHỎNG VẤN NGÀY 15/03/2019

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN NGÀY 15/03/2019

Ngày phỏng vấn:  15/03/2019
Stt
UV
Tên Giới
tính
Kết quả
phỏng vấn
1 4024 NGUYỄN THỊ TUYẾN Nữ KHÔNG ĐẠT
2 4028 TẠ THỊ KIM ANH Nữ KHÔNG ĐẠT
3 4030 NGUYỄN THỊ VÂN HƯƠNG Nữ KHÔNG ĐẠT
4 4031 NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG Nữ KHÔNG ĐẠT
5 4032 LÊ CAO SƠN Nam KHÔNG ĐẠT
6 4034 VŨ THỊ NGUYỆT Nữ KHÔNG ĐẠT
7 4035 DƯƠNG VĂN NINH Nam KHÔNG ĐẠT
8 4037 NGUYỄN BÁ TÀI Nam ĐẠT
9 4038 TRỊNH ĐỨC NGỌC Nam KHÔNG ĐẠT
TM. BỘ PHẬN NHÂN SỰ
NGUYỄN THỊ TUỆ MINH

 

Designed & Powered by somotWEB