KẾT QUẢ PHỎNG VẤN NGÀY 20/03/2019

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN NGÀY 20/03/2019

Ngày phỏng vấn:  20/03/2019
Stt
UV
Tên Giới
tính
Kết quả
phỏng vấn
1 4041 NGUYỄN VĂN THÀNH Nam KHÔNG ĐẠT
2 4049 NGUYỄN XUÂN BÌNH Nam ĐẠT
3 4050 ĐỖ VĂN NGUYÊN Nam ĐẠT
4 4057 TRẦN XUÂN TÙNG Nam KHÔNG ĐẠT
5 4058 NGUYỄN TRỌNG BÌNH Nam KHÔNG ĐẠT
6 4063 HỒ THỊ TRANG Nữ ĐẠT
7 4064 NGUYỄN THU HIỀN Nữ ĐẠT
8 4065 NGUYỄN HỮU HIẾU Nam KHÔNG ĐẠT
9 4067 LÊ CAO SƠN Nam KHÔNG ĐẠT
10 4068 LÊ ĐĂNG QUYẾT Nam KHÔNG ĐẠT
11 4072 DƯƠNG VĂN NINH Nam KHÔNG ĐẠT
12 4076 LÊ HỒNG HUÂN Nam KHÔNG ĐẠT
TM. BỘ PHẬN NHÂN SỰ
NGUYỄN THỊ TUỆ MINH

 

Designed & Powered by somotWEB